kayak_ringön_yachtclub.jpg
LOGO CLUBt-4 kopiera.jpg

Hyr Kayak hos oss och paddla upp geom Säve ån-Göteborgs egna Amazonas.   Att paddla in i 

Göteborgs kanaler är också ett roligt alternativ.

Se staden från en annan vy.

Vi finns på Ringön, Göteborgs City Marina. 

Järnmalmsgatan 7. 

Kayak_Göteborg_kanaler.jpg
flagga_small.gif

HYR KAJAK HOS OSS. 

Vi har nya, moderna havskajaker från Point65 och vi hjälper er välja en modell som passar er. 


INTROKURS

LÄR ER PADDELTEKNIK


En kombinerad guidad tur och paddelkurs mitt i city av Göteborg. Turen sker i våra moderna havskajaker från Point65.
Starten går i Lilla Bommen och rundar Operan och Metropol Casino innan vi svänger in i Vallgraven. Vi paddlar hela Vallgraven och gör 6-8 stopp för övningar i hur man svänger och får fart på sin kajak.
Det krävs inga tidigare erfarenheter och tempot är behagligt. 
Detta är ett bra sätt att testa olika kajaker eller förfina sin paddelteknik.

PRIS;

ca 2,5 timmar med instruktör och utrustning.       SEK 490

NEDFÖR SÄVEÅN

UPPLEV GÖTEBORGS EGET AMAZONAS


Glid med strömmen i det skyddade vattnet som slingrar sig ned mot staden mellan hängande träd. Utefter vägen finns ett rikt djur- och växtliv så håll kameran redo!
Starten går vid Partille där guiden hjälper till med sjösättningen.
Därifrån paddlar och glider ni med strömmen i er egen takt förbi de pittoreska båtskjulen i Gamlestan och längs båtarna vid Gullbergskajen.
Bredvid Gotenius Varv svänger ni in i Göteborg City Marina där vi lyfter upp kajakerna.
Ni kan välja att paddla med kajak eller SUP-bräda och det krävs inga förkunskaper.

PRIS;

ca 2-3 timmar inkl. leverans och utrustning.                 SEK 490
Lägsta antal deltagare per tillfälle är 12 personer.


PADDLA HELDAG

VEM SOM HELST KAN PADDLA
Vi har tillgång till en uthyrningsflotta med splitternya kajaker som passar både nybörjare och den mer erfarne. Vill man ha med sig barnen rekommenderar vi någon av våra tvåmanskajaker vilket brukar bli ett väldigt trevligt äventyr för hela familjen.

PRIS; Heldag, kajak med utrustning.                   från SEK 249
 

 

RENT KAYAK BY US.

We have new, modern sea kayaks from Point65 and we help you choose a model that suits you.
INTRO COURSE
LEARN YOUR PADLING TECHNIQUES
A combined guided tour and paddle course in the city of Göteborg. The tour takes place in our modern sea kayaks from Point65.
The start is in Lilla Bommen and rounds the Opera and Metropol Casino before we turn into Vallgraven. We paddle the whole Vallgraven and make 6-8 stops for exercises in how to swing and speed up their kayak.
No previous experience is required and the tempo is pleasant.
This is a great way to test different kayaks or refine their paddle technique.


PRICE;

ca. 2.5 hours with instructor and equipment.   SEK 490

DOWN THE SÄVEÅN
 
EXPERIENCE GÖTEBORGS OWN AMAZONAS 
Glide with the stream in the sheltered water that serpentine down towards the city between hanging trees. Along the way there is a rich wild- and plant life so keep the camera ready! The start is at Partille where the guide helps with the launch. From there, you paddle and glide with the stream at your own pace past the picturesque boat sheds in Gamlestan and along the boats at Gullbergskajen. Next to the Gotenius shipyard you turn into the Göteborg City Marina where we pick up the kayaks. You can choose to kayak or SUP board and no prior knowledge is required. 

PRICE;

ca. 2-3 hours’ incl. delivery and equipment.                   SEK 490

 
The minimum number of participants per tour is 12 people.

PADDLE BY YOUR OWN A WHOLE DAY

ALL CAN PADDLE
We have access to a rental fleet with brand new kayaks to suit both beginners and the more experienced. If you want to bring the kids with you, we recommend one of our two-man kayaks, which usually become a very nice adventure for the whole family.

PRICE; Full day, kayak with equipment.             from SEK 249
 

 

2.jpg

Bekväm och stabil  kajak som är utmärkt för dagsutflykter. Modell: Point 65 Jack, Buccaneer eller motsvarande.  Förkunskaper: inga krävs. Roder: Nej.

I PRISET INGÅR ÄVEN: Paddel / Flytväst  / Kapell (som håller dig torr från midjan och nedåt)  Laminerad karta

Återförsäljare för Beneteau  i Göteborg och västra Sverige